TARIEVEN

Onze tarieven

Onze tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven,
deze tarieven gaan in per 1 januari 2019.
Al onze biologische voeding en luiers zijn bij ons scherpe tarief inbegrepen. 

Uurtarief hele dagen
Dagen per week

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

Uurprijs

€ 7,55

€ 7,55

€ 7,55

€ 7,55

€ 7,55

Uren per jaar

572

1144

1716

2288

2860

Jaarprijs

€ 4.318,60

€ 8.637,20

€ 12.955,80

€ 17.274,40

€ 21.593,00

Uren per maand

47,67

95,33

143,00

190,67

238,33

Maandprijs

€ 359,91

€ 719,74

€ 1.079,65

€ 1.439,56

€ 1.799,39

Uurtarief halve dagen*
Dagen per week

1 halve dag

2 halve dagen

3 halve dagen

4 halve dagen

5 halve dagen

Uurprijs

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95

Uren per jaar

286

572

858

1144

1430

Jaarprijs

€ 2.273,70

€ 4.547,40

€ 6.821,10

€ 9.094,80

€ 11.368,50

Uren per maand

23,83

47,66

71,50

95,33

119,17

Maandprijs

€ 189,45

€ 378,90

€ 568,43

€ 757,87

€ 947,36

* Bij halve dagopvang maakt uw kind van 7.30 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 18.30 uur gebruik van onze kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag:

Hoeveel u precies gaat betalen is onder andere afhankelijk van het inkomen van u en uw partner. Dit is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. In deze wet is ook vastgelegd dat u de kosten van kinderopvang niet alleen hoeft te betalen. U kunt bij de belastingdienst een financiële tegemoetkoming aanvragen: de Kinderopvangtoeslag. Voor de aanvraag van Kinderopvangtoeslag heeft u een LRK nummer nodig. In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderopvang organisaties geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het nummer voor ons is 243853026. Meer informatie vind u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

separator
to top button