Stamgroepen

De maximale omvang van de stamgroepen en de leeftijdsopbouw

De stamgroepen

Het kinderdagverblijf heeft 2 stamgroepen: stamgroep `blij` en stamgroep `liefde` met elk 12 kindplaatsen. Beide stamgroepen zijn verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, wat past binnen de huiselijk sfeer waar Be Happy voor staat. Er worden per dag maximaal 24 kinderen opgevangen van 0 tot 4 jaar. 

Bij het aannemen/plaatsen van de kinderen en inzetten van de pedagogisch medewerkers houden wij het schema aan dat landelijk bepaald is. In principe staat er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 5 kinderen en 2 op 12 kinderen, maar dan moet er ook nog rekening worden gehouden met het aantal en de leeftijdsindeling volgens www.1ratio.nl.

Aantal kinderen per leeftijd

3 kinderen van 0 tot 1 jaar

5 kinderen van 1 tot 2 jaar

8 kinderen van 2 tot 3 jaar

8 kinderen van 3 tot 4 jaar

Aantal beroepskrachten

1 beroepskracht

1 beroepskracht

1 beroepskracht

1 beroepskracht

separator
to top button